Forsakars Brukshundklubb

Allmänlydnad

Detta är en kurs för dig som vill utveckla samarbetet, relationen och lydnaden med din hund.  Vi tränar sådant som ingår i vardagslydnaden, till exempel kontaktövningar, gå fint i koppel, hundmöten, inkallning, sitt, ligg, stanna kvar samt passivitetsövningar.Att aktivt träna sin hund leder till en fin kontakt, ett utvecklande samarbete och en god relation. Vi jobbar med positiva metoder och med målsättningen att varje hund ska få möjlighet att lyckas utifrån sina förutsättningar. Kursen innehåller både teori och praktik. 

Hundens ålder: Från c:a 6 månader. 

Förkunskaper: Inga

Instruktör: Anna Johansson

Kursdag: Måndagar

Kursdatum: 27/6, 4/7, 11/7, 18/7, 25/7 och 1/8. 

Tid: 18.00 - 19.30 

Max antal deltagare: 8 st

Minimum deltagare: 4 st (OBS! måste uppnås för kursen ska bli av!)

Kursavgift: 660 kr som betalas till Bg:142-0546

Uppge följande vid betalning :

 • Namn

 • Kurs

 • Person.nr

Anmälan till kursen sker till kursledaren på: Anna.johansson.68@gmail.com
I anmälan ska du uppge följande:

 • Ditt namn

 • Ditt personnummer 

 • Telefonnummer

 • Mailadress

 • Hundens namn

 • Hundens ålder

 • Hundens ras(er)

 • Tidigare erfarenhet

Då ni anmält er kommer ett bekräftelse mail att skickas med anvisningar för betalning av kurs.

OBS!För att få gå kurs hos oss krävs medlemskap i Forsakars brukshundklubb. Du ska även vara medlem i SBK och ha betalt in medlemsavgift